ALLMÄNNA REGLER OCH VILLKOR FÖR CASINO-BONUSAR

INLEDNING

 1. Dessa regler och villkor gäller för alla Ladbrokes casino-bonusar. De kompletteras av de regler och villkor som gäller och är unika för just den kampanjen du vill delta i, samt reglerna och villkoren för webbplatsen. Klicka här för att se vilka regler och villkor som gäller för dagens kampanjer.
 2. Om du inte förstår någon term i dessa regler och villkor ber vi dig att ta en titt på vår sida med viktiga kasinotermer här.

VI BER DIG ATT LÄSA IGENOM DESSA REGLER OCH VILLKOR INNAN DU HÄMTAR UT EN CASINO-BONUS. HÄR FINNER DU VIKTIG INFORMATION OM REGLERNA OCH VILLKOREN FÖR SPEL MED VÅRA BONUSAR

ALLMÄNNA REGLER OCH BEGRÄNSNINGAR FÖR CASINO-BONUSAR

Kvalificering för en bonus

 1. Endast kunder som uppfyller reglerna för bonusen har rätt att använda bonusen. Du hittar mer information om enskilda casino-bonusar i respektive bonus regler och villkor.

Användning av en casino-bonus

 1. Casino-bonusar kan endast användas en gång. De kan endast hämtas ut en gång per person, hushåll, delad dator eller IP-adress, om inget annat anges i bonusens regler och villkor.
 2. Kunder kan inte använda medel i bonussaldot eller sina väntande vinster för att hämta ut en bonus (t.ex. om en min. insättning eller ett lägsta spel krävs för bonusen).
 3. För vissa bonusar kan det endast vara möjligt att kvalificera för och hämta ut bonusen under en begränsad tid. Du hittar mer information om enskilda bonusars tidsbegränsningar i respektive bonus regler och villkor.
 4. Vissa casino-bonusar kan inte användas med vissa spel. Vi ber dig att kolla respektive bonus regler och villkor för att se vilka spel som är exkluderade från bonusen.
 5. Så länge casino-bonusen är aktiv kan den vara föremål för begränsningar. Du hittar mer information om eventuella begränsningar i respektive bonus regler och villkor.
 6. Lagda spel kan endast räknas mot ett omsättningskrav åt gången. Om du hämtar ut en ny casino-bonus innan du har uppfyllt en redan aktiv bonus omsättningskrav måste du omsätta kravet för den första bonusen först. När kravet för den första bonusen är uppfyllt kommer du att börja omsätta den nya bonusens omsättningskrav. Om du hämtar ut bonusar när du redan har en aktiv bonus köas de senare tills du har uppfyllt den första bonusens omsättningskrav.

Omsättningskrav

 1. Ett omsättningskrav innebär att du måste omsätta en angiven summa på kvalificerande spel inom den kampanjtid som anges i bonusens regler och villkor för att kunna ta ut eventuella vinster från dina väntande vinster och/eller bonussaldo.
 2. CASINO-BONUSAR KAN HA ETT OMSÄTTNINGSKRAV. DU KOMMER ATT SE INFORMATION OM OMSÄTTNINGSKRAVET OCH HUR LÅNG TID DU HAR PÅ DIG ATT UPPFYLLA KRAVET INNAN DU ACCEPTERAR BONUSEN. DU HITTAR ÄVEN INFORMATIONEN I BONUSENS REGLER OCH VILLKOR.
 3. OBSERVERA ATT FÖR VISSA CASINO-BONUSAR:
 • RÄKNAS INTE SPEL PÅ VISSA SPEL MOT OMSÄTTNINGSKRAVET,
 • BIDRAR SPEL PÅ VISSA SPEL MED EN LÄGRE PROCENTENHET TILL OMSÄTTNINGSKRAVET (EX. FÖR SPEL PÅ VISSA KASINOSPEL RÄKNAS ENDAST 1 KR FÖR VARJE 10 KR DU SATSAR MOT OMSÄTTNINGSKRAVET).
 1. VI BER DIG ATT KOLLA RESPEKTIVE BONUS REGLER OCH VILLKOR FÖR ATT SE OM NÅGON AV BEGRÄNSNINGARNA OVAN GÄLLER FÖR BONUSEN. VI BER DIG ATT ALLTID LÄSA DE REGLER OCH VILLKOR SOM GÄLLER FÖR BONUSEN INNAN DU ACCEPTERAR EN BONUS.
 2. I stycket om bonustyper hittar du mer information om hur omsättningskravet fungerar för casino-bonusar.
 3. För att räkna ut omsättningskravet använder vi följande växelkurs: 1 GBP = 1 EUR = 1 USD = 1 CHF = 1 AUD = 1 NZD = 10 SEK = 10 NOK.
 4. Endast slutförda spel (som rättats som vinst eller förlust) räknas mot omsättningskravet. Ett spel anses inte var slutfört om det till exempel uppstår tekniska problem som gör att du inte kan spela spelet eller om spelet måste utföra en handling för att spelet ska avslutas (t.ex. vänta på resultatet från en snurr på rouletthjulet).

Insättningar

 1. Om du använder vissa nätbaserade betalningsmetoder (t.ex. Neteller, Moneybookers eller förbetalda kredit- eller betalkort) kan du vara exkluderad från vissa casino-bonusar. Du hittar mer information om vilka bonusar det handlar om i respektive casino-bonus regler och villkor. Insättningar som görs med bankkort gäller för samtliga casino-bonusar om du vill vara på den säkra sidan.

Så här kontrollerar du dina aktiva bonusar och deras omsättningskrav

 1. Logga in och gå till ditt konto för att se senaste informationen om dina eventuella aktiva bonusar och deras omsättningskrav.

BONUSTYPER

 1. Vi erbjuder flera olika typer av casino-bonusar. Bonustypen anges i bonusens regler och villkor. Våra två viktigaste bonusar är inköpsbonusar och spelbonusar.

Spelbonusar

Hur fungerar en spelbonus?

Du kan hämta ut en spelbonus så fort du har uppfyllt kvalificeringskraven som beskrivs i bonusens regler och villkor. Summan för den hämtade bonusen krediteras ditt bonussaldo.

Vilka kontosaldon används?

Följande saldon används i din plånbok för spelbonusar:

 • Kontantsaldo
 • Bonussaldo
 • Väntande vinster

Finns det något omsättningskrav?

Ja. Du kommer alltid att behöva uppfylla omsättningskravet innan du kan ta ut pengar från ditt bonussaldo eller dina väntande vinster. 

Du hittar mer information om respektive bonus omsättningskrav i bonusens regler och villkor.

Från vilket saldo tas medlen om jag spelar med en spelbonus?

Kvalificerande spel (för att få bonusen) läggs med pengar från ditt kontantsaldo.

När du fått spelbonusen (dvs du har uppfyllt kraven), tas medlen för ytterligare spel i första hand från eventuella väntande vinster.

Om du inte har några väntande vinster tas medlen för ytterligare spel från ditt bonussaldo.

Vilket saldo hamnar eventuella vinster på?

Vinster från spel som du lagt endast med medel från ditt kontantsaldo (t.ex. kvalificerande spel) krediteras ditt kontantsaldo.

Vinster från spel som du lagt endast med medel från dina väntande vinster krediteras dina väntande vinster.

Vinster från spel som du lagt endast med medel från ditt bonussaldo krediteras dina väntande vinster.

 

När kan jag ta ut mina vinster eller spelbonus?

Du måste uppfylla omsättningskravet innan du kan ta ut medel från bonussaldot och/eller dina väntande vinster.


Så fort omsättningskravet har uppfyllts flyttas medlen i bonussaldot och dina väntande vinster till ditt kontantsaldo. Om bonussaldot på ditt konto understiger 10 kr flyttas bonussaldot till ditt kontantsaldo automatiskt och spelbonusen är inte längre aktiv.

 

Inköpsbonusar

Hur fungerar en inköpsbonus?

När du accepterar och spelar med en inköpsbonus flyttas inköpssumman till din plånboks inköpsbalans tills du uppfyllt omsättningskravet och bonusen flyttas till din kontantbalans. Du kan ta ut medel från dina kontant- och inköpssaldon även innan omsättningskravet är uppfyllt, men i sådana fall förlorar du eventuella vinster i dina väntande vinster och ditt bonussaldo.

 

Vilka kontosaldon används?

Följande saldon används i din plånbok för inköpsbonusar:

 • Kontantsaldo
 • Inköpssaldo
 • Bonussaldo
 • Väntande vinster

Finns det något omsättningskrav?

Ja. Du kommer alltid att behöva uppfylla omsättningskravet innan du kan ta ut pengar från ditt bonussaldo eller dina väntande vinster.

Du hittar mer information om respektive bonus omsättningskrav i bonusens regler och villkor.

Hur läggs mina spel om jag spelar med en inköpsbonus?

Medel för nya spel tas i första hand från ditt inköpssaldo.

Om inköpssaldot är tomt tas de från eventuella väntande vinster.

Har du inga medel på både inköpssaldot och i dina väntande vinster används medlen på bonussaldot.

Vilket saldo hamnar eventuella vinster på?

Vinster från spel som lagts endast med medel från ditt inköpssaldo sätts in på ditt inköpssaldo.

Vinster från spel som lagts endast med medel från dina väntande vinster sätts in i dina väntande vinster.

Vinster från spel som lagts endast med medel från ditt bonussaldo sätts in i dina väntande vinster.

Om du använder medel från flera saldon (inköps- och kontantsaldot och dina väntande vinster) för ett spel fördelas eventuella vinster över saldona som använts med lika stora delar som när spelet lades (ex. för ett spel på 20 kr, där 15 kr kommer från inköpssaldot och 5 kr från bonussaldot,  sätts 75 % av vinsten in på inköpssaldot och 25 % i de väntande vinsterna).

 

När kan jag ta ut mina vinster eller spelbonus?

Du kan ta ut medel från dina kontant- och inköpssaldon även då bonusen fortfarande är aktiv och omsättningskravet inte är uppfyllt, men i sådana fall förlorar du eventuella vinster i dina väntande vinster och ditt bonussaldo.

Du måste uppfylla omsättningskravet innan du kan ta ut medel från bonussaldot och/eller dina väntande vinster.

Så fort omsättningskravet har uppfyllts flyttas medlen i inköps- och bonussaldona och dina väntande vinster till ditt kontantsaldo. Om bonussaldot på ditt konto understiger 10 kr flyttas bonussaldot till ditt kontantsaldo automatiskt och inköpsbonusen är inte längre aktiv.

BEDRÄGLIGT ANVÄNDANDE AV KAMPANJER

Allmänna regler och villkor vid bedrägligt användande av kampanjer

 1. Du lovar att inte använda kampanjer på ett bedrägligt sätt (se stycke 24-26 för mer information om bedrägligt användande av kampanjer) i enlighet med dessa allmänna regler och villkor för casino-bonusar.
 2. Vi förbehåller oss rätten att regelbundet gå igenom din spelhistorik för att identifiera eventuella spelstrategier som kan anses vara ett bedrägligt användande av kampanjer. Det kan dessutom hända att vi kontrollerar din kontoaktivitet innan vi utför en uttagsförfrågan för att säkerställa att du inte använder kampanjer på ett bedrägligt sätt.
 3. Om vi finner att du är skyldig till bedrägligt användande av kampanjer förbehåller vi oss rätten att vidta åtgärder. Dessa anges nedan.
 4. Observera att målet med reglerna och åtgärderna vid bedrägligt användande i dessa allmänna regler och villkor för bonusar är att identifiera kunder som enligt oss avsiktligen och med ond tro använder sig av spelstrategier för att utnyttja casino-bonusar. Vi avser inte att straffa kunder som i god tro misslyckas med att uppfylla reglerna för casino-bonusar tillfälligt eller i en mycket liten skala.

Vad är bedrägligt användande?

 1. Spelstrategier anses vara bedrägligt användande av kampanjer då en kund använder sig av en sådan spelstrategi för att medvetet och planenligt använda kampanjen på ett bedrägligt sätt.
 2. Nedan hittar du några exempel på spelstrategier som anses vara bedrägligt användande:
 • avsiktligt och bedrägligt nyttjande av ett spels brister för att kringgå omsättningskravet (t.ex. om du medvetet anpassar ditt användande av casino-bonusen för att utnyttja ett spels brister med syftet att dra nytta av betydliga vinster på spel som lagts med medel från ditt kontantsaldo),
 • deltagande i organiserat gruppspelande, dvs ett samarbete om en spelstrategi mellan flera kunder för att garantera vinst från casino-bonusen,
 • kontroll över och innehav av flera aktiva konton hos oss utan vårt godkännande,
 • kontonamnet är inte identiskt med namnet på de bankkort som används för att göra insättningar, eller
 • samma betalningsmetod (t.ex. Neteller-konto eller bankkort) används av flera olika kunder.
 1. Trots att vi har gett exempel på vad som är bedrägligt användande av kasinobonusar i enlighet med regel 25 förbehåller vi oss rätten att bedöma att andra spelstrategier är bedrägligt användande om det går att bevisa att du avsiktligen och i ond tro använder dig av spelstrategier för att utnyttja casino-bonusen. Detta kan inkludera fall då bedrägligt användande av spelstrategier inte kunde förutsägas när vi tog fram reglerna och villkoren för kampanjen (t.ex. om det är möjligt tack vare ändringar av och utveckling av tekniken och/eller spelmodeller, vilket gör att nya spelstrategier kan användas).

Åtgärder vid bedrägligt användande av kampanjer

 1. Om vi fastställer att du har använt spelstrategier som anses vara bedrägligt användande av kampanjer i enlighet med dessa allmänna regler och villkor för bonusar förbehåller vi oss rätten att vidta åtgärder (alla åtgärder kommer att vara rimliga och proportionerliga till den sorts bedrägligt användande av kampanjer som du deltagit i). Dessa kan bli följderna:
 • du förlorar eventuella vinster som är ett resultat av ditt bedrägliga användande av kampanjer (du får behålla vinster som inte kan kopplas till det bedrägliga användandet av kampanjer),
 • du kan stängas av från att använda framtida casino-bonusar, och/eller
 • ditt konto kan stängas.
 1. Om vi med tillräcklig säkerhet kan säga att du har använt spelstrategier som anses vara bedrägligt användande av kampanjer och en av åtgärderna ovan riktas mot dig kommer vi att kontakta dig med följande:
 • information om att efter vår utredning av dina spelstrategier har vi dragit slutsatsen att ditt beteende anses vara bedrägligt användande av bonusar. Vi kommer även att inkludera en motivering,
 • fullständig information om den åtgärd som kommer att riktas mot dig i enlighet med dessa regler och villkor, och
 • möjligheten att överklaga vår slutsats om ett bedrägligt användande av kampanjer med vår standardprocess. (Du hittar mer information om standardprocessen i 31.2 i de allmänna reglerna och villkoren för vår webbplats här.

ANDRA VIKTIGA REGLER OCH VILLKOR

Rätten att vägra uttag

 1. Vi är medvetna om att det händer att länkar till casino-bonusar publiceras på andra webbplatser eller forum eller att information vidarebefordras till andra personer som inte mottagit kampanjen. Om vi anser att du INTE mottog en kampanj riktad mot en specifik målgrupp efter en rimlig utredning kommer vi inte att behandla din uttagsförfrågan av pengar som är kopplade till bonusen, även om du uppfyller villkoren och/eller omsättningskravet.

Rätten att ändra eller avbryta casino-bonusar

 1. Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta casino-bonusar om det krävs av juridiska skäl.

Om oss

 1. Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. är licensierat 1611 och reglerat av Brittiska spelkommissionen för personer som spelar i Storbritannien och Ladbrokes International plc & Ladbrokes Sportsbook LP, Suites 6-8, 5th Floor, Europort, Gibraltar är licensierat (RGLnr. 010, 012 & 044) av Gibraltars regering och reglerat av Gibraltars spelkommission.